Efter kort tacktal från rektorer och elevkår, samt musik från musikprofilen, fick vi vårt traditionsenliga besök av vår lokala ”hustomte”!

I likhet med tidigare år, gjorde han även detta år en spektakulär entré, även om den inte var fullt så dramatisk som förra årets väggäventyr. Detta år kom tomten i utryckningsfordon och gladde oss med godis och sin sedvanliga tomtedans. Sedan bjöd personalen på underhållning med balkongsång (”White Christmas”) så som traditionen bjuder. Nytt på repertoaren detta år var en rymmande julskinka och Hawaii-tema… (?)

Nåväl… Vi från Bildningscentrum önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt år!

Vi ses igen tisdagen vid skolstart 9 januari!

 

Även på Natur- och Teknikprogrammet uppmärksammade man Nobeldagen genom att lärarna, traditionen trogen, presenterade populärvetenskapliga föreläsningar om de olika upptäckterna som tilldelats 2017 års nobelpris i medicin/fysiologi, kemi samt fysik. ”Skolans Nobelpris i teknik” tilldelades detta år Hannes Allard i TE16. Under den festliga tillställningen bjöds på glögg och pepparkakor.

Vi på samhällsprogrammet har idag haft en temadag för att inleda årets Amnestykampanj Brave, en kampanj till stöd för människorättsaktivister runt om i världen.

Dagen inleddes med att eleverna i år 2 och 3 presenterade de olika fallen och därefter delades eleverna in i fyra lag. Lagen fick i uppdrag att samla in så många namnunderskrifter som möjligt till stöd för de olika människorättsaktivisterna. En minst sagt intensiv jakt följde under den timme lagen hade till sitt förfogande! Som avslutning på temadagen fortsatte tävlingsinslaget med en Kahoot om aktuella frågor med tyngdpunkt på mänskliga rättigheter. Vi delade också ut Nobelpris i kategorierna litteratur och fred. Årets litteraturpristagare är Tuva Berglund och årets fredspristagare är Wilma Asklöf. Stort grattis till er!