Mänskliga rättigheter med fokus på Sverige

Vi på samhällsprogrammet hade i fredags, 16 mars, terminens första temadag. Under våren kommer vi att inrikta oss på mänskliga rättigheter i Sverige men denna gång var vårt innehåll inriktat på samernas situation. Efter en inledande kahoot där vi checkade av förkunskaperna så tittade vi tillsammans på den prisbelönta filmen Sameblod. Filmen väckte många tankar och frågor som eleverna diskuterade gruppvis innan dagen avslutades med en kort redovisning i text och bild.

Idag var Marie Hav Lundkvist på vårt nya, integrerade bibliotek och föreläste inför en stor publik. Det var en öppen föreläsning, dit även elever på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram samt handelsprogram var inbjudna inom ramen för utbildningen.

Marie berättade med stor generositet om sina erfarenheter efter att livet tagit en drastisk ändring för henne 2010, då hon drabbades av en genetisk muskel- och nervsjukdom. Trots de stora utmaningar som hon stått inför, förmedlade Marie sina anekdoter och funderingar med en stor dos humor och med mycket livskraft och optimism.

Efter en tankeväckande föreläsning med fokus på ord som värdighet, integritet, bemötande och respekt, kunde den som önskade köpa hennes bok ”Med rullstol i grönsaksdisken – Hopptimisten rullar vidare”.

 

Igår hade vi besök av Nils Olausson, som är onlinechef på Östgöta Media och ansvarig utgivare för Corren.se, NT.se, MVT.se samt VT.se. Han beskrev viktiga frågor i sitt journalistiska uppdrag samt vilka lagar vi har i Sverige som reglerar vad man får och inte får skriva om i tidningen. Han redogjorde också för de pressetiska riktlinjer som utgör utgångspunkt i det redaktionella arbetet. Vidare tog han upp autentiska fall, där gränserna för rätt och fel inte varit lätta att dra och inbjöd publiken att tycka till. Huvudtemat för föreläsningen var ”Kan man lita på en journalist”.

 

Frågorna som togs upp är relevanta och ständigt aktuella i vårt nya medielandskap. Besöket utgjorde en del av skolans strategiska MIK-arbete, där nyhetskunnighet och mediekunnighet är två viktiga delar i MIK-blomman.