Under torsdagseftermiddagen var det full ”action” på gymnasieskolan i Åtvidaberg. Uppdelade i lag, tävlade elever i åk 2 och Imspråk 3 mot varandra under lekfulla former genom att besöka rum som satte deras kunskaper och förmågor på prov.

Det något okonventionella fenomenet var premiären på skolans nya satsning: ”MIK-dagen”. Syftet med dagen var att skapa en förståelse för begreppet MIK (Medie- och informationskunnighet) och dagen utgjorde ett startskott i den långsiktiga satsningen på MIK och digitalisering i skolan som regeringen gjort.

Vi på skolan ville introducera begreppet MIK genom att visa att det är något mer än bara klassisk källkritik. Vi ville samtidigt skapa utmaning, engagemang och elevaktivitet och valde därför att paketera vår uppstart i form av ett äventyr, där eleverna ska lösa MIK-relaterade uppdrag under tidspress. För att kunna bjuda på såväl bredd som djup i MIK-upplevelsen har hela lärarkåren samlats i ämnes- och programlag för att tillsammans renodla sina egna spetskompetenser på området och genom dessa skapa utmanande ingångar på området. Utöver lärarnas rum, har eleverna i kursen Historia 2a, tillsammans med sin lärare Annie Ringsgård, utformat två rum.

Det gemensamma arbetet resulterade i en stor bredd i de utmaningar som lagen mötte och MIK-kunnigheten sattes på hårda prov. I ett rum lät tekniklärarna eleverna desarmera en bomb med hjälp av binära koder, i ett annat rum  uppmanar samhällskunskapslärare eleverna att genrebestämma tidningstexter ur dagspress och i ett tredje ombeds lagen att identifiera de mänskliga rättigheterna. Vidare fick eleverna reda i juridiken på nätet, nagelfara statistiska data och tolkningar samt skilja myt från sanning.

Traditionella, analoga inslag mötte nya, digitala i en salig blandning, precis som i verkliga livet. I ”Biblioteksrummet” fick t.ex eleverna stångas med klassifikationssystemet för biblioteksböcker genom att hitta rätt hyllsignum på en bok, för att sedan presentera svaret digitalt, genom att  programmera en BlueBot att gå, stanna och pipa vid rätt svarsalternativ på golvet.

Eleverna fick också möta sina egna mänskliga tillkortakommanden genom att  praktiskt erfara visklekseffekten då ett rykte sprids, att utmana sin varseblivning i en variant på ”Kims lek”, samt att stå öga mot öga med sina fördomar i ”Fördomsrummet”.  Mellan rumsbesöken kunde eleverna också ta del av en tipspromenad på fjorton frågor som också de hade anknytning till MIK.

Hur kan man väcka MIK-hungern inför en sådan eftermiddagsbuffé? Uppdraget kräver sin man, och vi såg till att ha honom på plats; Jack Werner, en av grundarna till Viralgranskaren! På plats i Alléskolans matsal höll han en föreläsning för samtliga elever på gymnasieskolan om digitala vandringsmyter och vikten att vara såväl ”källkritisk som självkritisk”. Föreläsningen föll i god jord hos eleverna och några sökte spontant upp honom direkt efteråt med sin uppskattning.

Vi hoppas att denna första omgång av MIK-dagen uppfyllde syftet: Att lämna elever (och kanske även lärare och övrig personal) med en tillfällig utmattning och mättnad, men en långsiktig hunger på mer kunskap. Förhoppningsvis ingav dagen en känsla av att vi alla har mycket att lära, och att lärandet i utmaningar och samarbete kan bidra med nya upplevelser och dimensioner.

Ett fint pris kommer snart att delas ut till det vinnande laget med hälsning från vår hedersgäst för dagen: Jack Werner:

 

Eleverna på språkintroduktionen 1-3 har under bildlektionen varit ute på vårspaning med en kamera i högsta hugg. Fotoutställning kommer upp under veckan i en av korridorerna i B husets bottenvåning, men här får ni ett smakprov!

I månadskiftet februari-mars åkte fyra elever och tre lärare från Bildningscentrum Facetten till Teneriffa, Spanien på ett veckolångt skolutbyte. Projektet går under namnet FlAgShiP, ”Flexible Accomodation, Sustainability in Progress”. Projektet kommer att pågå till maj 2019 och nästa möte blir nu i slutet av april i Duisburg, Tyskland.

Det finns en jättefin artikel om resan i senaste Åtvidabergsplatsen. Länken dit hittar du nedan. Bläddra fram till sidan 16.

https://issuu.com/atvidabergsplatsen/docs/a_tvidabergsplatsen_11_april

Vill du veta mer specifikt om projekt FlAgShiP kan du kolla följande länk på youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=0wyxLTXvZdU&rel=0

Yrkesstolthet, tidskapslar och svensk respektive norsk byggbransch. Det fanns mycket att diskutera i samband med torsdagens uppstart av bokcirkeln i BA17.

Här på Byggprogrammet i Åtvidaberg förstår man att det går att kombinera traditionell byggteori med läsning och diskussion av skönlitteratur och biografier! På torsdagens teorilektion besökte bibliotekspedagogen Karolina klass BA17 och lärare Jocke Moberg för att påbörja en bokcirkel kring biogragin ”En snickares dagbok”. Boken är skriven av den norska snickaren Ole Thorstensen som, utöver sitt yrkeshantverk, även bemästrar berättandets dito. Han skriver på ett underfundigt och medryckande sätt som kan få även den mest ohändige att bli nyfiken på byggandets ädla konst.

Torsdagens bokcirkel kom att kretsa en hel del kring stoltheten i yrket och skillnaden mellan Norge och Sverige när det gäller byggbranschen i allmänhet och snickarjobbet i synnerhet. Dessutom halkade diskussionen in på fenomenet med tidskapslar som nyligen uppmärksammats i nyheterna. Det är nämligen ganska vanligt att man i samband med ett bygge lämnar någonting i husens väggar, något som kommer fram först när byggnaden rivs. Karolina kunde berätta att man även i samband med bygget av det nya biblioteket i Åtvidaberg upptäckt just en sådan tidskapsel, i form av ett kuvert från 1913 i ett bjälklag. 

Framöver kommer teorilektionerna inledas med en uppföljning av den senaste veckans läsning av boken. Jocke har lovat klassen att boken, utöver sina litterära kvaliteter, kommer bjuda på många hantverksmässiga godbitar och praktiskt kunnande som de kommer att ha nytta av i såväl utbildningen som det framtida arbetet.

 

Nu i dagarna, 9-12 april, pågår lägret/tävlingen GG Open i Skåne.

Åtvidabergs Golfgymnasium är på plats, tillsammans med tränare Markus Otternäs och övriga golfgymnasieskolor i Sverige. Eleverna bjuds nu på tre dagar med intensiv träning, tester samt en avslutade tävling.

Näset bjuder på solsken och starka vindar. Dagarna har hittills innehållit träning, föreläsningar och förberedelse inför kommande tävling.