Sedan förra veckan har det återigen varit full aktivitet här på Bildningscentrum. Nya elever har börjat hos oss och gamla har kommit tillbaka. De första veckorna har bjudit på såväl trivselaktiviteter på Edbergafältet i elevkårens regi, som kursstarter med de nya klasskamraterna. Vi på skolan är glada att se er alla på plats!