A-day

16 oktober, 2017

Bildningscentrum Facetten är som bekant en Skola för mänskliga rättigheter, och i torsdags kom Amelia och Emil från Amnesty International hit och tog oss med på en resa till Ryssland, Iran och Nigeria.

Genom filmer, dialoger och egna ställningstaganden fick vi insyn i hur individer utsätts för allvarliga människorättskränkningar i dessa länder, men även i Sverige och övriga världen. Avslutningsvis presenterades den globala kampanjen Brave som vi kommer att delta i senare under hösten. Vi kommer att samla in namnunderskrifter och skriva brev för att stötta människorättsförsvarare runt om i världen.