En skola för mänskliga rättigheter

Hösten 2016 ingick Bildningscentrum Facetten ett samarbete med Amnesty International och vi blev en så kallad Skola för mänskliga rättigheter. Syftet med samarbetet är att stärka skolans globala profil, att öka kunskapen och engagemanget hos såväl elever som lärare, att arbeta med mänskliga rättigheter samt att ur ett långsiktigt perspektiv skapa en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus.

Det finns totalt 21 skolor i Sverige som är en del av detta projekt och av dessa 21 är vi den enda i Östergötland! Du kan läsa mer om vad Skola för mänskliga rättigheter handlar om på Amnestys hemsida.

”Skriv för frihet”

Som ny Amnestyskola riktar vi oss framförallt till samhällsprogrammet, där vi bland annat har temadagar om mänskliga rättigheter, samt att vi varje höst deltar i kampanjen Skriv för frihet. Eleverna får då skriva brev till olika personer som på ett eller annat sätt har blivit berövade sina mänskliga rättigheter.

Lokal ungdomsgrupp

Det finns möjlighet att driva en lokal Amnesty-ungdomsgrupp och genom den driva olika aktioner och samla in namnunderskrifter för att påverka beslutsfattare. Är du intresserad av att delta i en grupp? Kontakta vår lärare Rebecca för att få reda på mer om hur du gör:

rebecca.tillgren@atvidaberg.se