Ekosystem i miniatyr

18 oktober, 2017

Det finns många sätt att återvinna tidningar från biblioteket. Ett är att använda dem som ingrediens i ett naturkunskapsexperiment! Vår naturkunskapslärare, Lars Fredriksson, har använt sig av gamla tidningar då han, tillsammans med sina elever har skapat Winogradsky-kolonner.

En Winogradsky-kolonn är ett enkelt sätt att skapa ett ekosystem i miniatyr. Kolonnen innehåller slam från sjöbotten (slam från Vitvassa resp. Östersjön), blandat med lite tidningspapper och lite olika närsalter, och toppas av sjövatten resp. brackvatten. Toppen är försluten med plast så ekosystemet blir en helt egen värld.

I toppen kommer grönalger och cyanobakterier att leva och via vanlig fotosyntes skapa syre, medan de nedre delarna blir helt syrefria. Där kommer helt andra grupper av bakterier att leva. Vissa bakterier kommer att leva på att bryta ned tidningspapper, d.v.s. i de äter i praktiken tidningar. Dessutom kan helt andra typer av bakterier växa i ekosystemet. Vissa av dessa har en speciell typ av fotosyntes i vilken det inte bildas syre utan svavel. Det röda fältet kommer t.ex. från en grupp bakterier som heter purpursvavelbakterier.