EN SKOLA FÖR INTERNATIONELLT SAMARBETE

Under vårterminen 2018 blev Bildningscentrum Facetten beviljade att delta i ett europeiskt projekt, tillsammans med fyra andra länder. Tillsammans får Sverige, Tyskland, Ungern, Frankrike och Spanien ett år på sig att planera och färdigställa ett projekt. Detta projekt har döpts till FLAgShIP: Flexible Accommodation – Sustainability In Progress.

Projektet Flagship

Projektet som skolan deltar i har ett slutmål att planera en flexibel bostad ur ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart perspektiv. Önskan efter projektet är att det har utvecklats många moderna idéer som skulle kunna hjälpa Europa med sin bostadsbrist.

Bildningscentrum Facetten har valt att engagera flera program för att ro projektet i land. Därför samarbetar elever från byggprogrammet, elprogrammet, teknikprogrammet och natur- vetenskapsprogrammet för att hjälpa varandra att hitta den bästa lösningen.

Eleverna får ansöka om att följa med på de resor som finns till de olika länderna, där fyra elever följer med var resa. Vidare samarbetar de mellan resorna för att få fram information, presentation och fördjupad kunskap inför resorna.

Skolan har haft studiebesök från olika instanser från kommunen för att ge stöd till eleverna, samt att det funnits information om detta i Corren.

Projektets resa

 

Den första resan gick till Spanien, ön Teneriffa, och staden La Laguna i mars 2018. Där eleverna pratade om grunden till huset, samt fick se en annan problematik och miljö än den vi upplever i norr. Eleverna besökte klimatsmarta hus och tog fram en layout till hur huset skulle vara strukturerat för att vara hållbart på bästa sätt. Eleverna skapade nya kontakter och vissa fick arbeta med sitt tredjespråk – Spanska. Vidare blev naturvetenskapsprogrammet så intresserad av miljön på Teneriffa att det söktes bidrag för att de dåvarande ettorna skulle få göra en studieresa dit. Bidraget beviljades och klasser kommer att åka under sin andra årskurs.

Den andra resan i april 2018 gick till Duisburg, Tyskland. Där fick fyra elever följa med för att prata om isolering av väggarna. Inför besöket hade samtliga elever förberett en gedigen genomgång om vilket material som passade bäst i Sverige gällande ekonomi och hållbarhet. Resan bjöd på stort kulturellt utbyte där den tyska skolan Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg visade oss runt i staden och på skolan. Tyskland är huvudkoordinator i projektet, och är ansvariga för att allting går rätt till.

Efter sommarlovet var det sedan dags för resan till Györ, Ungern, som gick av stapeln i november. Där fick eleverna uppleva en helt annan kultur samtidigt som de arbetade med hur man återvinner vatten på bästa sätt i ett nybyggt hus. Innan resan hade eleverna, med hjälp av en miljöingenjör från Åtvidaberg vatten, och en hållbarhetsstrateg från Åtvidabergs kommun, tagit reda på hur vår vattenförsörjning fungerar i Åtvidaberg och i övriga delen av Sverige.

Mer om denna resa kan ni läsa om här.

 

Härefter beräknas resan gå till just Frankrike där el kommer att stå i fokus. Resan kommer att gå av stapeln under februari och vi förväntas kunna ta med oss fyra elever igen.Under resan till Ungern fick även den svenska lärarkåren vidare kontakt med fransyskorna. Där det beslutades att de dåvarande ettorna i naturprogrammet och teknikprogrammet skulle påbörja ett utbyte med franska klasser. Eleverna kommer under sina respektive engelskalektioner att vidareutveckla sina engelska språkkunskaper genom mail och videochat, samtidigt som de får fördjupat kulturutbyte.

I slutet av projektet kommer alla länder att komma till Åtvidaberg under april månad. Då ska Bildningscentrum tillsammans med alla elever i Flagship visa upp slutresultatet av ett hållbart flexibelt hus, men som även kommer att finnas i variationer då alla länder har olika behov. Slutresultatet kommer att vara öppen för allmänheten att se och media kommer att bjudas in.

Varmt välkomna fredagen den 3 maj 2019!