Introduktionsprogram vänder sig till dig som ännu inte är behörig att söka till ett nationellt program.Det finns fyra olika spår att välja på:

Programinriktat val – erbjuds i mån av plats och till dig som vill börja läsa på ett yrkesprogram trots att du saknar behörighet. Du läser in de grundskoleämnen du saknar samtidigt som du går på yrkesprogrammet. Kravet är att du är godkänd i svenska. Dessutom i engelsk och matematik + ytterligare tre ämnen alternativt engelska eller matematik + ytterligare fyra ämnen.

Yrkesintroduktion – för dig som främst vill göra praktik, men även ha möjlighet att läsa in behörighet till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ – för dig som inte tycker att något av de övriga spåren passar. Individuellt alternativ kan se ut på olika sätt och utformas tillsammans av dig och skolan.

Språkintroduktion – för dig som nyligen anlänt till Sverige och behöver utbildning i svenska innan du kan gå vidare.