Invigning av café och bokprojekt

10 januari, 2020

På fredagsförmiddagen samlades alla elever och personal i det nya cafét för en officiell invigning av cafét och för en introduktion av skolans gemensamma läsprojekt.

Klockan 10.00 på förmiddagen samlades alla elever och personal i det nya cafét för en officiell invigning. Rektor Mikael Nord hälsade alla välkomna och tackade alla inblandade för att den nya cafémiljön blivit verklighet: vaktmästare Kerstin Nilsson, lärare och elever på skolans bygg- och elprogram och sist men inte minst, arkitekten bakom ritningen, Raymond van der Hejden (som sedan fick klippa bandet).

I samband med  invigningen presenterade svensklärarna sitt läsprojekt. Projektet innebär att alla elever och personal gemensamt läser och diskuterar boken När hundarna kommer av Jessica Shiefauer. Bokläsningen är schemlagd 20 min/dag på lektionstid under v.3-6. Syftet är, utöver främjandet av skönlitterär läsning, att bidra till en ökad känsla av samhörighet på skolan och skapa en naturlig utgångspunkt för diskussioner såväl inom som utanför undervisningens ramar.

Efter presentationen av projektet delades (gåvo-)böckerna ut och det första tystläsningstillfället på 20 minuter inleddes. Under projektets gång kommer det att finnas en (fysisk) frågelåda i skolans café, samt en digital dito i form av ett Googleformulär, där alla inblandande uppmanas bidra med diskussionsfrågor som boken väcker. Frågorna kommer sedan ligga till grund för de tvärgruppsiskussioner som äger rum fredag 7 februari, då projektet avslutas.

Vi tror och hoppas på att såväl elever som personal finner bokläsningen både nyttig och nöjsam!