Läsprojektets avslutning

7 februari, 2020

Under fredagsförmiddagen var det dags för avslutningen av vårt gemensamma läsprojekt.

Vårt läsprojekt har gått ut på att vi alla under några veckor läst ”När hundarna kommer” av Jessica Shiefhauer. Idag avslutades projektet med avslutande tvärgruppsdiskussioner på ett antal ställen runt om på skolan. Grupperna bestod av ett tiotal elever från olika klasser och en vuxen som agerade samtalsledare.

Under läsningens gång har eleverna haft möjlighet att bidra med frågor de själva önskat lyfta, och det var också bl.a. dessa frågor som låg till grund för dagens bokdiskussioner. Samtalen pågick i ca en timme och det var många tankar och funderingar som kom upp, tillsammans med nya frågor som väcktes. Vi hoppas att läslusten har påverkats i positiv riktning av vår lässatsning!