Pulsträning – för bättre hälsa och studieresultat

Bakgrund

Vi läser mycket om sjunkande studieresultat och ökad psykisk ohälsa hos ungdomar. Som idrottsgymnasium tror vi stenhårt på fysisk aktivitet som recept mot denna ohälsa. Att motion och fysisk aktivitet förbättrar såväl studieresultat som välbefinnande stöds också av forskning.

Under vårterminen 2016 hade våra idrottslärare, Linda Dahlin och Andreas Malmqvist, förmånen att delta på en konferens med temat pulsträning. Under konferensen fick de lyssna på David Sladkey och Paul Zientarski, som presenterade sin amerikanska modell för pulsträning som vunnit terräng på flera skolor i Sverige. David och Paul har forskat kring pulsträning och inlärning de senaste 15 åren med ensidigt positiva resultat vad gäller både inlärning och välbefinnande.

Konferensen och intrycken därifrån blev startskottet till ett pilotprojekt med start höstterminen 2016, där idrottslärarna satsar extra på just pulsträning för klasser som inte läser specialidrott.

Upplägg

Pulsträningen består i fristående pass som inte ingår i någon kurs. Det ges inget betyg i pulsträningen, men däremot är det obligatorisk närvaro på passen. Ett pulsträningspass kan se olika ut (t.ex. spinningpass, stepup-pass, rundpingis eller dans). De elever som ingår i satsningen är de elever på skolan som inte läser specialidrott i klasserna BF16, HA16, IN16, BA16:2.

Syfte

Syftet med vårt projekt är att ge gymnasieeleverna på skolan en bättre fysisk och psykisk hälsa. Satsningen på pulsträningen syftar även till att förbättra deras studieresultat, i enlighet med  vilket aktuell forskning.

Mål

Målsättningen är att förbättra välbefinnandet och studieresultatet hos eleverna. Satsningen kommer att följas upp genom att mäta elevernas utveckling i kurserna matematik 1 och svenska 1.

Samverkanspartner

Vi har ingen direkt samverkanspartner men vi nätverkar med andra skolor i Sverige, t.ex. Huddinge gymnasium.

 

”Alla elever rör sig”

Vill ni veta mer…

…om pulsträning och effekten av fysisk aktivitet?

Tveka inte att kontakta:

Linda Dahlin
Tel: 833 47
linda.dahlin@atvidaberg.se

Andreas Malmqvist
Tel: 833 79, 070-2200398
andreas.malmqvist@atvidaberg.se

…eller titta på följande klipp från Utbildningsradions programserie i ämne, där David, Paul och andra auktoriteter på området beskriver det mer utförligt: