HÅLL MÅNGA DÖRRAR ÖPPNA INFÖR FRAMTIDEN

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, där studietakten är förhållandevis hög. Du får en bred och samhällsinriktad utbildning så att du får goda förutsättningar att kunna tolka, förstå och vara med och utveckla det samhälle vi lever i.Funderar du på att läsa vidare till t.ex. journalist, psykolog, lärare, polis eller socionom? Är du intresserad av hur samhället fungerar, hur det påverkas av sociala, politiska och ekonomiska förhållanden? Gillar du att samarbeta och diskutera med andra människor?

Genom att diskutera och reflektera över olika samhällsfrågor, såväl självständigt som tillsammans med andra, utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig värdera information och ta ställning utifrån olika infallsvinklar. Du övar också upp din förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du studerar samhällsförhållanden både i Sverige och övriga världen och hur människors livsvillkor påverkas av t.ex. historiska, religiösa, politiska och kulturella förhållanden.

Arbetet på samhällsvetenskapsprogrammet här hos oss genomsyras av ett samarbete med Amnesty International. Vi är en utav 29 skolor i Sverige som är en del av projektet En skola för mänskliga rättigheter. I och med detta samarbete stärker vi den internationella profilen på programmet genom bland annat globala kampanjer samt att frågor kring mänskliga rättigheter står i fokus.

Vi erbjuder två inriktningar, Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap. Beteendevetenskap studerar det sociala samspelet mellan människor, hur människor fungerar och varför det är så.

Samhällsvetenskap inriktar sig på samhällsfrågor som t.ex. demokrati, globalisering och hållbart samhällsbyggande. Oavsett inriktning är du efter examen väl förberedd för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Vill du veta mer?

Lärare: rebecca.tillgren@atvidaberg.se – Tel: 0120- 833 60

Kursupplägg

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Svenska 1-3 300 p
Matematik 1-2 200 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1b 100 p
Idrott & hälsa 1 100 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religion 1 50 p
Programgemensamma karaktärsämnen 300 p
Filosofi 1 50 p
Psykologi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p
Programfördjupning Beteendevetenskap 300 p
Religion 2 50 p
Psykologi 2b 50 p
Internationella relationer 100 p
Entreprenörskap 100 p
Inriktning Samhällsvetenskap 450 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p
Historia 2a 100 p
Religion 2 50 p
Geografi 1 100 p
Programfördjupning Samhällsvetenskap 300 p
Internationella relationer 100 p
Entreprenörskap 100 p
Sociologi 100 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p