Samisk språkvecka på SFI

23 oktober, 2019

2019 är av FN utlyst som det Internationella året för urfolksspråk, IYIL2019.

SFI D har under två veckor uppmärksammat detta genom arbetsområdet Identitet. Vecka 43 är utsedd som samisk språkvecka och därför har eleverna i SFI D passat på att sprida lite språkglädje genom skyltar på samiska runt om på skolan.

Ta chansen att lära dig ett par ord på samiska denna vecka!

#IYIL2019 #urfolksspråkåret #sápmi