Utrymningsplan
Bildningscentrum Facetten

 

  • Varje undervisande lärare ansvarar för att ha räknat in antal elever vid lektionsstart. Man måste veta hur många elever man har vid ett givet undervisningstillfälle.
  • Utrym alltid närmaste väg ut – se grön nödutgångsskylt. Vid brand – närmaste brandfria väg ut.
  • Samlingsplats för alla som utrymmer från huvudbyggnaden, oavsett varifrån man utrymmer, är utanför Mässen/matsalen – mellan stora trädet och dammen. Väg till och från huvudbyggnad måste vara fri för utryckningsfordon.
  • Vid samlingsplatsen ansvarar undervisande lärare för att ställa upp sin grupp på ett led så att man lätt kan räkna in sina elever. Man stannar sedan där tills man fått klartecken från rektor eller brand-/polispersonal.
  • Samlingsplats för de som utrymmer från TC/Bygg är ute på parkeringen vid cykelställen el. utanför bygghallen. Ansvarig lärare ringer sedan rektor och ger klartecken efter att ha räknat in sin grupp.
  • Vid brand på Mässen/matsalen är samlingsplatsen innanför muren vid fontänerna. Finns det lärare som också varit i matsalen tar dessa lärare hand om gruppen. Om inte tar annan tillgänglig personal hand om gruppen.
Senast reviderad 2017-09-29