Förintelsens minnesdag

27 januari, 2020

Idag är det Förintelsens minnesdag och 75 år sedan befrielsen av fångarna i Förintelselägret Auschwitz. På gymnasiet uppmärksammar vi dagen genom en utställning i biblioteket.

Utställningen består av två delar. Den ena delen, utställningen ”Jag kom ensam – Judiska flyktingbarn i Sverige”, är hämtad från Forum för levande historia.

Den andra utställningen bygger på några klassers läsning av en novell på temat och bygger på de tankar och reflektioner som väckts av läsningen.

Flera klasser kommer, inom ramen för undervisningen, besöka biblioteket för att titta på utställningen och svara på frågor om innehållet. Utställningen kommer stå i det integrerade folk- och gymnasiebiblioteket under veckan och är givetvis öppen för allmänheten att besöka.

Under måndagen uppmärksammas dessutom dagen i samtliga SFI-grupper, där eleverna får ta del och läsa om Anne Frank. Dagen avslutas med ett besök i Gamla kyrkan som även de har valt att visa utställningen ”Jag kom ensam”.