We_change Hackathon

20 november, 2019

Under tisdageftermiddagen fick ekonomi- och samhällseleverna i år 2 och 3 här på skolan delta i We_Change Hackathon, ett projekt utvecklat för att engagera gymnasieungdomar i samhällsfrågor med hållbarhet som ledord.

I varsitt klassrum fick ekonomi- respektive samhällseleverna gå samman i grupper över årskursgränserna och gemensamt angripa en verklig utmaning från företags- respektive samhällslivet. Metoden som användes är inspirerad av ”hackathon”, där man i en styrd process gruppvis arbetar med olika case, med stöttning av en person från ett företag, organisation, förening etc.  Gruppens gemensamma kompetenser är sedan tänkta att slutligen resultera i en färdig idé.

Efter nästan tre timmars intensiv grupprocess fick grupperna ”pitcha” sina idéer för representanterna, som agerade jury, med chansen att gå vidare till den nationella tävlingen.

Metoden Hackathon bygger på en styrd process och till hjälp i denna process hade eleverna en hög med kort som de ”betade av” ett i taget.

Eleverna på ekonomprogrammet bedrev sitt projekt i samarbete med två representanter från IKEA och arbetade med fenomenet ”nudging” som en metod för att hitta en hållbar lösning på en utmaning som företaget står inför. Representater från IKEA, Cecilia Johansson (Marknadschef, IKEA Linköping) samt Emma Wiréen (Co-worker IKEA Linköpings restaurang), utgjorde också juryn för vilken grupperna ”pitchade” sina idéer och gav  dem feedback på de idéer som presenterades.

Samhällseleverna genomförde sitt hackathon tillsammans med Henrik Almén, representant från Non-Silence Genereation och Lovisa Roos, representant från Fältbiologerna. Fokus i detta case låg på civilsamhället och att utveckla föreningsengagemanget på olika sätt.

Vi är övertygande om att inslaget var ett lärorikt avbrott i skolvardagen, där eleverna fått möjlighet att arbeta i former som liknar arbetslivets och med case hämtade från verkligheten!

We_Change är en verksamhet inom Fryshuset, som på olika sätt sammanför olika samhällsaktörer med det övergripande målet att utveckla samhället i en positiv och hållbar riktning. Varje år åker de på Sverigeturné till ett antal städer för att möta gymnasieelever och ge dem kunskap och verktyg för att påverka, genom föreläsningar, workshops och case. På detta sätt får de unga i vårt samhälle möjligheten att bli lyssnade till, samt att få bolla idéer med människor som är insatta i olika samhällsfrågor.

Ni kan läsa mer om deras Hackathon-turné i följande pressmeddelande.

Non-Silence Generation är ett nationellt projekt som genomförs under tre år i samarbete mellan Fryshuset och Raoul Wallenberg Academy och är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.